Договори оренди земельних ділянок — як автоматизувати процес створення

19.05 2021

Договори оренди земельних ділянок — як автоматизувати процес створення

Законодавством України чітко регламентовано, у який спосіб має оформлятися оренда землі сільськогосподарського призначення. Залежно від форм власності орендованих земельних ділянок передбачаються різні процедури оформлення прав користування й наводиться необхідний для цього перелік умов і документації.

Перед укладенням договору оренди орендарі звертають увагу на багато аспектів. Після з’ясування правового статусу ділянки вони обов’язково враховують, чи перебувають землі в постійному користуванні або ж орендуються. На цьому етапі перевіряються правовстановлюючі документи, які підтверджують право власності або користування ділянкою. Далі розробляються умови договору, який реєструється в державного реєстратора. Обов’язкова умова для реєстрації права оренди — земельна ділянка має бути сформована, оскільки за умови її відсутності в Державному земельному кадастрі така реєстрація юридично неможлива.

Договори оренди земельних ділянок — як автоматизувати процес створення

Договір про оренду землі є угодою двох сторін про тимчасове користування земельною ділянкою за плату, а його сторонами стають власник ділянки / уповноважена особа та орендар, якому дозволено набувати право оренди. Термін дії договору визначається за згодою сторін, а підставою для його укладення є рішення орендодавця. Законом встановлено низку істотних умов договору оренди землі, які мають бути в ньому присутніми. Це об’єкт угоди із зазначенням кадастрового номера, розміру та розташування, термін дії угоди й розмір плати за оренду із зазначенням способів її внесення. Брак будь-якого із зазначених пунктів є причиною для визнання договору недійсним і відмови в державній реєстрації угоди. Також у разі укладання договору слід звертати увагу на умови його розірвання та особливі положення для специфічних видів оренди землі.

Земельний відділ агропідприємства щодня працює з такими договорами. Під час їхнього оформлення доводиться міняти початкові дані, редагувати реквізити або істотні умови, ціна помилки в яких може бути занадто високою як для орендаря, так і для орендодавця. Нелегко доводиться й керівнику господарства, до якого ці договори надходять на підпис, — потрібно бути впевненим, що в них усе вірно, а співробітник через недогляд або незнання не видалив із документа якийсь пункт або не вніс новий на свій розсуд.

Договори оренди земельних ділянок — як автоматизувати процес створення

Команда Soft.Farm поліпшила роботу кадастрового модуля й додала в нього функцію автоматичного створення договору оренди за заздалегідь підготовленим шаблоном. Уся атрибутивна інформація щодо земельних ділянок підтягується із системи, тому немає необхідності заповнювати її вручну. Реквізити сторін договору прописуються для кожного окремого контрагента, а в разі браку якихось значень у параметрах генерації договору веб-сервіс пропонує їх заповнити. Ця функція спрощує роботу земельного відділу, оскільки не потрібно щоразу набирати інформацію заново. У ній реалізоване переведення цифрових значень НГО та суми орендної плати в текст, а також є можливість редагувати вже створені договори, створювати нові і формувати кілька шаблонів для різних типів договорів або договорів із різними умовами.

Договори оренди земельних ділянок — як автоматизувати процес створення

Суть функції не тільки в спрощенні роботи, але й у мінімізації помилок під час підписання угод. Шаблон договору перевіряється юристами та завантажується у веб-сервіс. Якщо в нього не внесені будь-які правки, на ньому ставиться водяний знак фірми, що підтверджує, що договір роздрукований із системи і відповідальний співробітник нічого від себе не додав. Це дає можливість керівнику звертати увагу тільки на певні параметри, а не перевіряти кожен пункт під час підписання. За необхідності можна експортувати шаблон договору в Word-файл і вже там вносити всі потрібні зміни.

Кадастровий модуль Soft.Farm — це не тільки система візуалізації. Він сприяє побудові електронного документообігу та спрямований на те, щоби грамотно складена угода була запорукою стабільних і сумлінних відносин між сторонами й захищала кожного з учасників від різного роду зловживань, форс-мажорів і непередбачених випадків.


До списку новин